HIX: Puzzle Islands

游戏简介

【在这款独特的益智游戏中,帮助友好的上帝般的 Hix 修复世界各地所有美丽的岛屿!解开谜题,找出为什么你的恶魔兄弟 DIX 把岛屿搞得一团糟,以及在这个迷人的谜题冒险中究竟发生了什么。】

本体: XCI | 版本: v0 | 魔改: 9.2

游戏视频
游戏图片

HIX: Puzzle Islands插图HIX: Puzzle Islands插图1HIX: Puzzle Islands插图2HIX: Puzzle Islands插图3HIX: Puzzle Islands插图4HIX: Puzzle Islands插图5

语言:英日
本体:66.5MB
版本:v0
评分--