Byakko-tai Samurai Boys

游戏简介

【剧中的主人公Shikame Chisato和她的哥哥去了一所Hanko Nishinkan学校当剑术教练。她儿时的朋友酒井敏二也去了那里,那里通常不允许女性参加,他担心千佐藤会去……】

本体: NSP | 版本: v0 | 魔改: 9.2

游戏图片

Byakko-tai Samurai Boys插图Byakko-tai Samurai Boys插图1Byakko-tai Samurai Boys插图2Byakko-tai Samurai Boys插图3Byakko-tai Samurai Boys插图4

语言:英日
本体:365MB
版本:v0
评分--